Visām precēm tiek nodrošināta garantija atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.